Tuyển sinh

Tuyển sinh đại học liên thông hệ chính quy!
27-05-2015

Trường Cao đẳng Công thương TP.HCM phối hợp với trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM tuyển sinh Đại học Liên thông tại trường Cao đẳng Công thương TP.HCM; Xem thông báo chi tiết trong file đính kèm...

Xem tiếp...
Các tin khác

Thông Báo

Chiêu sinh các lớp nghiệp vụ kỹ thuật!
05-03-2015

Trường cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tới các sinh viên khối Kỹ thuật, Công nghệ có nhu cầu học các chuyên đề nghiệp vụ chuyên ngành, liên hệ phòng Đào Tạo Thường Xuyên (Cổng trường) đăng ký. Xem file đính kèm!

Xem tiếp...
Các tin khác