Tuyển sinh

TUYỂN SINH THẠC SĨ
26-01-2015

Trường đại học Bách Khoa Hà Nội tuyển sinh thạc sĩ tại trường cao đẳng Công Thương TP. HCM Tại trường Cao Đẳng Công Thương TP.HCM (file đính kèm)ộp hồ sơ đăng ký Hồ sơ đăng ký dự thi gồm: - Đơn đăng ký dự thi (được in ra từ trang đăng ký trực tuyến sau khi hoàn tất các bư [ ... ]

Xem tiếp...
Các tin khác

Đào tạo

Bố trí phòng thi tốt nghiệp ngày 24,25/01/2015
19-01-2015

Phòng Đào tạo Thường xuyên xin thông báo đến các bạn sinh viên tham dự kỳ thi tốt nghiệp ngày 24,25/01/2015 danh sách dự thi và cách bố trí phòng thi tốt nghiệp theo file đính kèm. Đề nghị các bạn xem danh sách có thông tin nào sai, cần điều chỉnh thì báo với cô phụ trách (cô Phương). Trân trọng.

Xem tiếp...
Các tin khác