Tuyển sinh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2015
11-03-2015

Trường Cao Đẳng Công Thương Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh liên thông cao đẳng, liên thông đại học, cao học liên kết  với các trường đại học công lập, học phí theo qui định của nhà nước. xem poster đính kèm!

Xem tiếp...
Các tin khác

Thông Báo

Chiêu sinh các lớp nghiệp vụ kỹ thuật!
05-03-2015

Trường cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tới các sinh viên khối Kỹ thuật, Công nghệ có nhu cầu học các chuyên đề nghiệp vụ chuyên ngành, liên hệ phòng Đào Tạo Thường Xuyên (Cổng trường) đăng ký. Xem file đính kèm!

Xem tiếp...
Các tin khác