Thông Báo

Chiêu sinh các lớp nghiệp vụ kỹ thuật!
05-03-2015

Trường cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tới các sinh viên khối Kỹ thuật, Công nghệ có nhu cầu học các chuyên đề nghiệp vụ chuyên ngành, liên hệ phòng Đào Tạo Thường Xuyên (Cổng trường) đăng ký. Xem file đính kèm!

Xem tiếp...
Các tin khác